Wait lang

Narito pa rin ako.

Di lang makasulat dahil sa di magandang nangyari sa amin nitong nakalipas na linggo, bukod pa sa may hinahabol na deadline at di kabilisang koneksyon.

Kita-kits sa mga susunod na araw. Pasyal din kayo sa MakaPalm at iba pang sites ko.

***

Congrats ulit, Bikoy! Ipinagmamalaki ka ng BK Crew.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *