Narito pa rin ako.

Di lang makasulat dahil sa di magandang nangyari sa amin nitong nakalipas na linggo, bukod pa sa may hinahabol na deadline at di kabilisang koneksyon.

Kita-kits sa mga susunod na araw. Pasyal din kayo sa MakaPalm at iba pang sites ko.

***

Congrats ulit, Bikoy! Ipinagmamalaki ka ng BK Crew.