Categories
Buhay at Karanasan Internet at Teknolohiya Unibersidad ng Pilipinas

Wait lang

Narito pa rin ako. Di lang makasulat dahil sa di magandang nangyari sa amin nitong nakalipas na linggo, bukod pa sa may hinahabol na deadline at di kabilisang koneksyon.