Nadiskubre ko kamakailan ang tama at mas mabilis na paghahanap ng contacts sa Treo 650 ko.

Dati, nawiwirduhan ako kapag naghanap ng number ng mga tao sa Contacts application ng Treo. Halimbawa, hahanapin ko ang number ni Diana Zubiri — kunwari, meron ako — o ni Senator Migz Zubiri. Siyempre, ang una kong ita-type ay ang mga letrang Z-U. Inaasahan kong ang lalabas lamang ay mga apelyido at pangalang nagsisimula sa Zu.

Pero nagtataka ako dahil di ganito ang nangyayari. Sa halip, ang unang entry na lumalabas ay Zeng, Umil.

Kinalauan, nalaman mula sa Quick Tour ng Treo na upang mas madaling mahanap ang number ni Diana Zubiri, ang dapat kong i-enter ay D at Z, o DZubiri. Kung kay Migz naman — na ang entry sa Contacts ko ay Zubiri, Juan Miguel — ang dapat kong i-type ay JZubiri. Ang ginagawa pala kasi ng system ay humahanap ng contact na ang first name ay nagsisimula sa unang titik na ipinasok at ang last name ay nagsisimula sa ikalawang titik.