Palm catches attention, inspires conversations

Great gadgets like the Palm Treo 650 inspire conversations even among strangers.

Treo 650 vs Treo 680

Slightly edited na sagot ko sa kung ano ba ang dapat bilhin: Palm Treo 650 o Treo 680?

56% off on new Treo 650s at ElectroWorld

Learned about this on YugaTech.com: Brand-new Palm Treo 650s are now available for only P14,995 at ElectroWorld at Greenbelt 1 in Makati City. The 56% discount…

Treo contacts tip

Nadiskubre ko kamakailan ang tama at mas mabilis na paghahanap ng contacts sa Treo 650 ko.

Palm Treo 650

Downloadable Treo 650 Manual

Naiwala mo ba ang manual o handbook ng Treo 650 mo? Huwag nang mag-alala. May downloadable copy ang Palm.

Wireless syncing