Treo contacts tip

Nadiskubre ko kamakailan ang tama at mas mabilis na paghahanap ng contacts sa Treo 650 ko.

Palm Treo 650

My Palm Treo 650

Palm Treo 650 is a cellphone, personal digital assistant, portable MP3 and video player, digital camera, ebook reader, and "game and watch" in one device.