Nagulat naman ako pagdating ko rito sa bahay ngayon gabi. Sa hawakan ng aking pinto’y may nakasiksik na isang magasin. Nang buklatin ko ito, nakita kong ito’y Newsweek. Special report ito para sa anibersaryo ng pag-atake ng mga terorista sa US: “Beyond 9/11: One Year. Four Lives. A Changed World.”

Akala ko nga noong una, Newsbreak ito. May sinulat kasi akong artikulo tungkol sa Newsbreak para sa Philippine Journalism Review na kalalabas lang.

Ederic Eder

Filipino blogger

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *