Gaya nang dati, nasa bahay lang ako. At nasa harap ng PC ko. Nagising ako ng mga ika-1 ng hapon matapos matulog nang magliliwanag na. Kailangan ko pang maglinis nang konti, maghatid ng labahan, at manood ng sine. Nakakainis ang prepaid (at dialup) Internet connection ko. Laging nadi-disconnect. Nagdadagdag ako ng themes/styles sa Tinig.com Forums.