Categories
Bayani at Bayanihan Pagsamba at Pakikibaka Pipol

Mga pamana ni Pangulong Cory Aquino

Sa paglisan ni Pangulong Cory, pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa ang iniiwan niya sa atin.

11 replies on “Mga pamana ni Pangulong Cory Aquino”

Wow, that’s an interesting anecdote about her. Nakakatuwa naman, sana nga ganyan ang mga pulitiko ngayon at hindi paimportante. Wala akong masyadong malay sa termino ni Cory o kung paano siya nagging pangulo, pero sa reaksiyon ng lib-libong taong nakikita ko, alam ko na andaming buhay ang naapektuhan niya.
.-= katcarneo´s last blog ..A Long Ride Home =-.

Post a reply