Para sa mga nais tumulong sa Kariton Klasrum ng Dynamic Teen Company (DTC) ni Kuya Ef, bukod sa Tindahan ng Pagbabago ay narito pa ang isang paraan: sa pamamagitan ng Pencil Project ng HotelwithHeart.com (HWH). Hanggang sa katapusan ng buwang ito na lang ang kampanya, kaya’t sana’y bilisan natin ang pagkilos:

Isang digital signature campaign project ang HWH Pencil Project. Layunin nitong makakalap ng 10,000 lapis para sa Kariton Klasrum ng DTC. Sa pamamagitan nito, ang mga batang tinutulungan ng DTC ay magkakaroon ng sapat na supply ng mga lapis na magagamit nila sa kanilang pag-aaral.

Para tumulong, i-like ang Hotel With Heart page sa Facebook pagkatapos ay punan ang form sa Pencil Project app.

Bawat isang digital signature ay katumbas ng isang lapis. Pumirma sana tayo, at saka paki-pasa. Salamat sa kaibigan kong si Manu sa pagpapaalam sa akin ng proyektong ito.

Hotelwithheart.com is the world’s first and only online hotel booking site that gives to charity from commission income at no cost to guests. Hotelwithheart.com offers over 100,000 cheap hotels, luxury resorts, beach resorts, budget accommodations, and 5 star hotels in more than 100 countries worldwide.