“Vow,” “Crush,” at “Date” ng Jollibee

Basahin mo 'to kung marami kang Facebook friends na biglang nag-Jollibee today.

Bee!

Mahigit isang taon pa lang siya, pero gaya ko ay fan na fan na rin siya ni Jollibee.

Sa Jollibee