Nabalitaan ko sa isang blog entry ng Palm Info Center na mayroon nang nakahawak ng natsitsismis na GSM version ang Palm Centro.

Ayon naman sa Treobits.com, isa sa mga blogger ng PalmDoc.net ang nag-post tungkol sa pagte-test niya sa PDA phone:

This is the GSM/Edge version of the new compact PDA phone from Palm. I was fortunate enough to be given an opportunity to have a “hands-on” with this lovely device.

Sinundan pa ito ng isa pang entry, Palm Centro experience so far.

Pero hindi nagtagal na online ang dalawang entries. Ipinatanggal daw ito ng Palm, Inc. Mukhang totoo, kung ganoon.

Pinag-uusapan na rin pala ito sa Mapalad.org.

Join the Conversation

No comments

Post a reply