Google Android Demo

Kailangan ba talagang mamili balang araw sa pagitan ng Palm at Android ang isang makapalm at Google fan na gaya ko? Sad naman.

Kakasulat ko lang tungkol sa Palm Centro GSM version nanag mapanood ko ito sa HLTLounge.net. Silipin kung ano ba talaga yang Android na yan na pakana na naman ng Google:

2 thoughts on “Google Android Demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *