My CyberSpace Language

Noong una, nagpasya akong English ang gamitin sa aking personal website sapagkat kako’y ang audience nito ay pandaigdig. Dati ay mayroon pa akong pahinang may salin sa Filipino. Ngunit mula ngayon, Filipino na pangunahing wika sa Ederic@CyberSpace. Ito ang pambansang wika ng Pilipinas, ang kaluluwa ng lahing Pilipino na kinabibilangan ko. Filipino ang wikang ginagamit ko sa pag-iisip at pagsasalita, at buong layang dumadaloy sa aking diwa ang wikang ito sa tuwing ako’y nagsusulat.

1 thought on “My CyberSpace Language

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *