Si Marj


Wika


Antonio Trillanes IV (Photo from Philippine Star)

Seryosong Sagot sa "Liham"

Di biro itaya ang buhay para sa bayan. At lalong di biro kumitil ng buhay "para sa bayan."


Padi's Point

Gimik (o Kung Bakit Kami Hinarangan ng Guwardiya sa Padi’s)

Paglabas namin sa Padi's Point ay hinarangan kami ng mga bantay at hinahanap ang gate pass namin.