in Halo-halong Kwento

Arroyo Jokes

Hosted by Photobucket.comInilagay ni Bikoy sa site niya ang larawang ito na nakita niya sa Piercing Pens na nakuha naman nila sa site ni Paul.

Ang mga Pinoy talaga, kahit sa gitna ng krisis, makukulit pa rin. Ako, kahit kailan, makulit. Kaya ibabahagi ko sa inyo ang iba pang jokes na natanggap ko kaugnay ng mga kasalukuyang kontrobersiya.

Kung meron pa kayong iba, huwag mahiyang ibahagi rin. Katuwaan lang. Masyado nang seryoso ang mga nangyayari, eh. At sabi nga sa blog ni Bikoy, “Joke joke joke joke joke lang” kaya walang pikunan!

Aba, Ginang Gloria napupuno ka ng grasya.
Ang kayamanan ng tao ay sumaiyo na.
Bukod kang pinagpapala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ang iyong anak na si Mikey.

Santa-santitang Gloria, ina ni Lion King
Ipanalangin mo na kay Bush ang iyong mga kasalanan
Ngayon at baka mamaya ay magkaisa ang bayan at paalisin ka na.
Amen.

Modified version ‘yan. Ganito ‘yung orig:

Aba naman Gloria napupuno ka ng grasya.
Ang kayamaanan ng tao ay sumaiyo na,
Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat.
Pinagpala rin ang iyong angkan. Wala nang natira sa
AMEN.

***

Q: What special feature is added in the cellphones of Mike and Mikey Arroyo?

A: Call Jueteng.

Ssssshhhhh! Naka-wire tap, si Gary ito huh!

Post a reply

12 Comments

Webmentions

  • Piercing Pens » Blog Archive » Politics Lang? August 5, 2005

    […] he jolly ones–could only laugh. The more serious ones pray. But note that the jokes, even the prayers, could sometimes be a form of dissent. L E T T E further says: I for one am getting tired of the s […]

  • Piercing Pens » Blog Archive » Politics Lang? August 5, 2005

    […] he jolly ones–could only laugh. The more serious ones pray. But note that the jokes, even the prayers, could sometimes be a form of dissent. L E T T E further says: I for one am getting tired of the s […]