080808

Isinusulat ko ito sa huling minuto ng Agosto 8, 2008.
Kaarawan ng aking namayapang ama.
Kaarawan ni Gennie.
Araw ng pag-iisang dibdib nina Jon at Ayah.
Kasal din nina Marhgil at Shella.
At oo, pagbubukas ng 2008 Olympics sa Tsina.
Pagkatapos ng halos maghapon sa opisina, kumain kami ni Mhay sa labas.
Kayo, kumusta ang inyong 888?

3 thoughts on “080808

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *