Categories
Halo-halong Kwento

Txt sa Wrkers

Uring manggagawa!, hukbong mapagpalaya!,
ika’y obrero humuhubog ng yaman sa mundo,
isang dakila na may mithiing lumaya…
nawa’y makamtam natin ang tagumpay!
mabuhay ang uring mangagawa!

Galing sa txtm8s@tinig.com.

Post a reply