Tito (Guingona) vs Uncle (Sam)

Nakakalungkot itong ang sitwasyong pulitikal sa Pilipinas. Tingnan na lang ang nangyayari sa Executive Branch ng ating gubyerno. Itong ating Pangulo, sobra ang pagkarahuyo kay Uncle Sam ngunit ang Pangalawang Pangulo, si Teofisto Guingona na walang dudang tunay na makabayan, ay maingat at may reserbasyon sa pakikipag-ugnay sa Kano. Resulta? Sinipa sa pwesto niya bilang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ang ating bida na ngayo’y nagdiriwang ng kanyang ika-74 na kaarawan. Tsk tsk tsk. Ang pag-ibig nga naman, hahamakin lahat, masunod ka lamang! God bless America and her Gloria!

Kay Pangalawang Pangulong Guingona, huwag pong mag-alala. Ang inyong pagmamahal sa bayan at pagsisikap na protektahan ang ating soberanya ay maitatala at hindi malilimutan–hindi kayo pagtataksilan ng kasaysayan.

2 thoughts on “Tito (Guingona) vs Uncle (Sam)

  1. this is not a comment but rather an info for Vice President Guingona that someone is using his name here in our place of work. I want to elaborate but please to the Vice President directly, may I know his e-mail address?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *