Unang labas ngayon ng Sigwa.tk, isang elektronikong magasin na naglalayong isulong ang kamalayang Pilipino. Batas Militar ang tema para sa unang isyu.

Samantala, lumabas na rin ang v20 ng Tinig.com. Tinatalakay ng mga artikulo ang paralelismo ng mga pangyayari noon at ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas.