Paalam, Perry

Perry Calara

Perry Calara has succumbed to cancer. A great light has just gone out in the universe.

Nagulat ako nang mabasa ko ‘yan sa Twitter ni Rep. Teddy CasiƱo ngayong gabi. Wala na pala si Perry — isang makabayang manunulat at aktibista mula sa Kabikulan.

Bagama’t hindi kami nagkakilala ni Perry nang personal, isa siya sa mga nakasalamuha’t nakasama ko sa matagal-tagal ko na ring paglalakbay sa cyberspace. Ang kanyang Kaiba News and Features ay naging katropa ng aking Tinig.com. Inilathala namin sa Tinig ang mga isinulat nila sa Kaiba. Isang artikulo tungkol sa Bikolanong bayaning si Simeon Ola ang pinagtulungang sulatin nina Perry at ng kaibigan at ka-Tinig kong si Alex Remollino, na pumanaw rin noong isang taon. Mababasa pa rin sa Tinig.com ang iba pang akda ni Perry.

Continue reading

Changes

After what seems like a long time, I was with my college friends again last Saturday. One of them arranged the meeting — in which only four, including herself, attended — to announce that she’s getting married. I wasn’t shocked although I did not expect her announcement. It was probably because when she texted me for the kita-kits, the first thing that I thought of was that most likely, she would announce that she found a boyfriend just in time for Valentine’s Day or she would be settling down.

Continue reading