Jessica Soho

GMA Public Affairs a social media leader in online promotions

Despite the changing social media algorithms, GMA Public Affairs Social Media Team managed to stay relevant and generate millions of additional followers every…

Think before you click (2)

Ang mga ikinikilos at sinasabi natin online, may impact sa reputasyon natin sa totoong buhay.

Think Before You Click (GMA News)

Think before you click

Depende sa paggamit ang epekto ng internet at social media.

Buhay digital

Ganito rin ba lumilipas ang araw mo?

Ang mga dapat maipabatid sa social media users

Mahalagang maipaalam sa netizens, lalo na sa mga kabataan, na ang social media ay magagamit din para sa pambansang layunin.