Pinalitan ko ang pangalan ng txtm8s@tinig. “Our Daily Txt” na ito ngayon. Etong sample today:

umiyk ako ky God b4, tnong ko: “Bkt po PaLgi ak0ng nLa2yo s mGa kaibgAn q?” Nyakap ña ako at sbi ña: “kc anak, angel ka at asWaNG cLA. mgkaiba kau ng LeveL!”

More text messages at
Image hosted by Photobucket.