Sa ikalawang araw ng pagtitipong pinangunahan ng Kataastaasang Hukuman upang maghanap ng paraan upang matigil ang pagpatay sa mga aktibista at peryodista…

… “Lider ng militante pinatay sa Tacloban“!