Categories
Buhay at Pag-ibig

Pinagpalang 2008

Para sa mga kaibigan, ka-Tinig, Kapuso, at ka-blog,

Gabayan sana tayo ng mga karanasan at natutunan sa nakalipas na taon at nawa’y mas pagpalain tayong lahat ngayong 2008.

Happy new year!

6 replies on “Pinagpalang 2008”

Post a reply