Bagamat may nakaraang tradisyon ng pagkiling sa status quo, ang Simbahang Katoliko, di gaya ng ilang mala-kultong sekta, ay naniniwala sa kalayaan ng bawat indibidwal sa mga panlipunang isyu, gaya ng usapin ng pagboto. Pero nagbibigay ito ng mga criteria para sa pamimili ng mga kasapi nito.

Naglabas ng pastoral letter may kaugnayan sa eleksyon si Manila Archbishop Gaudencio Rosales noong nakaraang buwan.

Sabi niya:

Beyond belief in God, the candidate must actually fear God.

Paulit-ulit na sinasabi ni Bro. Eddie na sa Diyos at sa kasalanan lamang siya natatakot.

Si Gloria ay naniniwala sa Diyos at nagpapakilalang mabuting anak ng Simbahan pero handang baliin ang kagustuhan ng Simbahan kung ang nakataya ay ang kanyang political future, gaya ng sa isyu ng giyera sa Iraq at death penalty.

The candidate is a moral, honest and non-violent individual in his or her personal, official and public life.

Naniniwala ang mga kasapi ng JIL na ideal couple nila sina Bro. Eddie at ang kanyang asawa. Sa lahat ng mga kandidato, pinakamataas ang kanyang moral ascendancy para pamunuan ang bayan.

Si GMA, matapos umano’y magsakripisyo at magsabing di na tatakbo’y biglang bumaligtad. Ayon pa nga sa marami, estratehiya iyon upang makabawi sa bumubulusok niya noong ratings. Kung totoo ito, nagsinungaling siya noong December 30, 2002. Kung ganoon, hindi siya honest.

The person seeking the mandate of the people is one who serves through principles and not by popularity and propaganda.

Napakadaling sumuporta na lang sa isang tiyak na mananalo at ganyakin ang lahat ng kanyang mga kasapi na suportahan ang kanyang napili, pero para kay Bro. Eddie, kawalan ng prinsipyo ang ganito. Sa criterion na ito, pareho sila ni Raul Roco.

Samantala, sumikat si FPJ sa kanyang mga pelikula. Nagpapasikat naman si Gloria sa halos lahat ng government ads.

The candidate has a genuine love for the poor and not a created image of empathy for them.

Napatunayan na ito sa tunay na karanasan ni Bro. Eddie bilang lider ng Kabataang Makabayan at bilang pastor. Nakita ito sa mga pelikula ni FPJ at ayon sa mga kaibigan ay isa siyang mapagbigay na tao. Si GMA ay laging nasa mga patalastas sa TV, at ngayo’y nagdedeliver ng libreng tubig para sa mahihirap para makuha ang boto nila.

S/he has a record of an honest pursuit of the common good, is seriously concerned for a sound ecology respecting the integrity of creation and its resources destined for the good of all and is not interested only in the advantage of a select group or industry. (CCC 2415).

Common good ang ipinaglaban nina Bro. Eddie at Raul Roco bilang aktibista. Yan pa rin ang plataporma nila ngayon. Samantala, mukhang Erap good ang mananaig kapag nanalo si FPJ. Mamamayagpag naman ang mga Pidal kapag nanalo si GMA.

The candidate does not work in partnership with opportunist-friends, crooks and drug traffickers.

Walang katiket si Bro. Eddie dahil ayaw niyang mabahiran ng dumi ng maraming trapo. Nagpahayag ang kanyang partido na ampunin ang senatorial candidates ng Alyansa ng Pag-asa ni Raul Roco, na mga kilalang may prinsipyo at matapat, gaya ni Perfecto Yasay.

Si Gloria, katiket ngayon ang mga oportunistang isnuka ng bayan sa People Power 2. Si FPJ, alam n’yo na. Si Lacson, pinaparatangan ng pakikipagkuntasaba sa mga drug lords.

S/he openly declares opposition against drugs, wasteful values and practices.

Bilang isang spiritual leader, kontra sa droga si Bro. Eddie. Ang mga Kristiyano ay naniniwalang ang katawan ay templo ng Banal na Espirito.

The aspiring leader owns a vision that embraces the interest and needs of people.

Ayon kay Bro. Eddie, “… my basic platform of government is pro-people, I will go to all lengths to protect and advance the rights, health and welfare of the people-the true and final producers of our national wealth.”

Hindi siya nangangakong maging madyikero sa pamamagitan ng pagreresolba sa decades-old rebellion at pagbibigay ng murang gamot sa loob lamang ng 100 araw.

Hindi rin siya nang-uuto sa pamamagitan ng pagbibigay ng panandaliang trabahong pansamantala at pantawid-gutom lang, gaya ng pagwawalis sa mga kalsada.

Ipinapangako niya ang pagbangon ng Pilipians, pero sa tulong at suporta ng Diyos at ng sambayanan.

Ako ay para sa maka-Diyos at makabayang pamahalaan. Ako ay para kay Bro. Eddie.