Pasado si Bro. Eddie sa criteria ng Simbahang Katoliko

Bagamat may nakaraang tradisyon ng pagkiling sa status quo, ang Simbahang Katoliko, di gaya ng ilang mala-kultong sekta, ay naniniwala sa kalayaan ng bawat indibidwal sa mga panlipunang isyu, gaya ng usapin ng pagboto. Pero nagbibigay ito ng mga criteria para sa pamimili ng mga kasapi nito. Naglabas ng pastoral letter may kaugnayan sa eleksyon […]