Image hosted by Photobucket.com

Kahapon, bagamat nakakaantok ang nakababagot na tinig ng mga kinatawang nagsasagawa ng moro-moro sa gitna sa katahimikan ng madaling araw, binulabog nito ang unti-unting napupukaw na diwa ng sambayanan. Habang nagdiriwang ang mayabang na reyna, bumabaha sa mga kalsada ang mga sigaw para sa katotohanan at katarungan. Kumukulo na ang bulkan. Tila nanganganib ang impostor na nakaupo sa trono.

Mula sa Arkibong Bayan ang larawan.