‘Yan ang pangalan ng bagong theme nitong blog ko. Salitang Swedish daw iyan, at ang singkahulugan sa Filipino ay sakto. Nang makita ko ito, naisip kong parang sakto ito sa blog ko.

Likha ni Andreas Vicklund ang theme at binago ko lang nang konti. Ayos ba?