Inilibing na kanina si Jaime Cardinal Sin. Siguro hindi tayo masasanay sa katotohanang wala na siya sa mundong ito. Tulad ng maraming mga dakilang tao na dumaan sa ating kapanahunan, mananatiling buhay si Cardinal Sin sa ating alaala at kasaysayan.

Nakasama siya ng ating mga magulang sa paglaban sa diktaduryang Marcos at sinunod ang kanyang panawagan sa EDSA People Power Revolution. Naroon din siya sa ating mga matsa sa Mendiola laban sa Cha-cha noong panahon ni Pangulong Ramos, at pagkatapos ay laban sa Concord ni Pangulong Estrada. Tinawag niya tayo papuntang EDSA Shrine noong People Power 2–pero ‘di niya tayo sinamahan sa Mendiola.

Malapit siya kay Pangulong Arroyo, at sa gitna ng pampulitikang krisis ngayon, iniisip natin kung saan siya papanig kung siya’y narito pa.

Ang kanyang pagpanaw ay ikinalungkot ng marami–nagkakaisa sa pagluluksa pati magkakaibang ideolohiya–mula Santo Papa hanggang kay Jose Maria Sison.

Sa araw na ito, namaalam ang Pilipinas sa isang minamahal na pastol.