ederic.net

Pinalitan ko noong January 30 ang pangalan ng blog na ito. Mula sa mahigit 11 taon na nitong pangalan, ang ederic@cyberspace, ginawa ko itong ederic.net. ‘Yan din ang URL ng blog. Mas maikli at madaling itong tandaan.

Sabi nga sa tweet ng isang [cyber]friend ko, “There’s something so dated in the term ‘cyber'”.

So ‘yun. Dahil sa new name, sana’y maging mas madalas din itong magkaroon ng new content.

2 thoughts on “ederic.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *