Kung nabasa mo ang naunang entry ko, ang “Ibang Klaseng video ni Katrina,” heto ang naman ang bagong video niya. Follow-up ito sa naunang video. At may ilang oras pa para tayo makaboto sa entry niya sa 48 Hour Youtube Cannes Young Lions Ad Contest 2009. Just go to www.youtube.com/canneslions and search for LEAD by thecheshirecatgrin.