Sa Pilipinas, ang Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan ay ipinagdiriwang ng mga pulis sa pamamagitan ng pagbugbog sa mga kababaihang nagpapahayag sa kalsada, at pagdakip sa isang babaeng mambabatas at iba pang lider-aktibista.

Habang inaalala ang araw na ito, nananatiling nasa protective custody ng Kongreso at inaabangan ng pulisya ang isa pang babaeng mambabatas, at matapang at palaban pa rin ang babaeng Pangulong akusado ng paghe-“Hello Garci”.