FMCC

Disenyong Pinoy at ang 3 Stars & a Sun

Para bang bigla na lang, it's cool to wear Pinoy.

Francis Magalona, 44

Megan Fox (Photo by Luke Ford/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5)

Lalaki ba si Megan Fox?

Lalaki nga ba si Megan Fox?