Bagong taon na.

Sana’y maging mas masaya ang 2007 para sa ating lahat.

Kumusta ang bakasyon ninyo? Sana’y nakapagpahinga kayo. Siguro, napuno ito ng kainan, inuman, at iba’t ibang putukan, ano?

Ako, di pa nagsisimula ang totoong bakasyon. May pasok ako noong Pasko. At bagama’t kina Mhay lami nag-media noche, nasa opisina pa rin ako noong unang araw ng 2007.