Posted inBalita at Usapin

Kumusta kayo?

Ako, mabuti naman. Nakakangiti at nakakagala na dahil nahabol ko na ang deadline. Although mayroon pang ilan na dapat gawin, kaya ko na ‘yun. Feeling inspired at refreshed ako. (Huwag n’yo lang ipaisip sa akin na natuloy rin ang rigodong pasikut-sikot kaya’t nasa DFA na rin si Blas Ople, o na malapit nang pirmahan ang […]