Updated na ang Tinig.com

May issue # 33 na ang Tinig.com. May mga artikulo tungkol sa naganap na pag-aalsa sa ng mga sundalo Oakwoad hotel, sa yumaong si Bishop Fortich, at sa pagsusulong economic nationalism laban sa tangkang Cha-cha. Basa na!

May sariling domain name na rin ang Filipino Youth for Peace mula sa DotPH. Ang bagong damain name ay http://www.filipinoyouthforpeace.org.ph. Kita-kits! 🙂

1 thought on “Updated na ang Tinig.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *