Subukan ang Filipino

Dahil sa tweet ni Teddy Boy Locsin tungkol sa Tagalog, naalala ko ang isang article tungkol sa wikang Filipino na isinulat ko noon para sa Yahoo!

Janina San Miguel (Bb. Pilipinas)

Si Janina San Miguel at ang misedukasyon ng Pilipino

"In exchange for a smattering of English, we yielded our souls." -- Renato Constantino, The Miseducation of the Filipino

Ergong Marinduqueno

Wika