Niño Calinao

Niño Calinao, Cris Anthony Mendez, Dennis Venturina at ang mga diyos sa UP

Sina Niño at CA ay pinaslang ng kulturang nagpapalayaw sa mga taong akala'y sa kanila ang mundo, ng mga taong nakalimot na hindi sila Diyos!