Pahinga sa Texting

Kung napansin ‘di ako nagpaparamdam kamakailan sa mga cellphone ninyo, iyon ay dahil nasira ang telepono ko, at nawala ring ang marami sa mga numbers doon. Kung mabasa ninyo ito at gusto ninyong malaman ko ulit ang mumber ninyo, paki-text na lang kasama ang inyong pangalan.

Ang magpa-guess who, buburahin ko!

4 thoughts on “Pahinga sa Texting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *