Noong ma-download ko ang ZTE ringtone sa TXTPower website, hindi ko ito agad nagamit sa Treo ko dahil nasa MP3 format ito. Nung i-convert ko naman sa AMR format, di maganda ang sound quality. Masyado namang malaki kung WAV.

Buti na lang at sa kaka-google ay natagpuan ko ang MiniTones ni Nicolas Pabion. Libre lang ito. Kapag na-install mo ang MiniTones sa Treo mo, hahanapin nito ang MP3 files sa phone mo at puwede mong piliin ang gusto mong idagdag sa ringtones mo.

Mada-download ang MiniTones sa MyTreo.net. Eto pa ang karagdaang info mula pa rin sa MyTreo.net: “[MiniTones] also features a file splitter so you can use a section of a song instead of the whole song. A drawback to this is that it copies the file to main memory and can be a memory hog. Usage of the files does not require the app to be installed.”

Join the Conversation

No comments

Post a reply