“Kailangang magsulat…”

Dalawang oras na ang nakalilipas mula nang i-post ko iyan sa social network sites ko, pero di pa rin ako nakakapagsimula. Gusto ko kasing magbasa muna bago magsulat. Kaya’t binasa (o in-scan) ko ang diyaryong binili ko kanina, binalikan ang mga nakabinbing email, at nagbasa ng blog ng isang kaibigan.

Kailangan nang magsimula. Nakapila ang mga lathalain, kolum, at blog na dapat tapusin. Kaso, medyo nagugutom na yata ako.

Isa na naman bang excuse para di harapin ang kailangang gawin sa takot na mapatunayang sa paghahabi ng mga salita, hanggang 140 characters na lang ang aking makakayanan?