Habang binabasa ko ang column ni Prof. Teodoro tungkol sa mga pananaw ng mga Pilipino sa mga kaganapan sa US at Iraq, bigla kong naisip ang ilang linya sa kanta ng Banyuhay ni Heber:

Subalit nasaan ang sikat ng araw
Ba’t tayo ang humahanga doon sa Kanluran?


Hay… ang Pinoy!