Noong ika-51 kaarawan ng yumao kong ina, patungo ako ng Mediola kasama ang ilang daang libong katao upang pababain sa puwesto si Erap. Makalipas ang dalawang taon, sa mga panahong watak-watak na ulit maging ang People Power 2 forces, nagawa kong muling samahan at iulat ang mga aktibistang bumabatikos sa pagtataksil ni Gloria sa diwa ng EDSA at nagawa ko ring pakinggan at kunan ng larawan si Gloria habang muling nangangako ng mga pagbabago. Sa gitna ng lahat ng ito, kasama ko pa rin sa aking isipan at alaala ang mahal kong ina.