Boykot sa UP

May pambansang boykot sa lahat ng kampus ng Unibersidad ng Pilipinas ngayong araw na ito bilang protesta sa panukalang 250% na pagtaas ng matrikula. Sa UP Diliman, magkakaroon naman ng road vandalism sa academic oval mamayang ika-2 ng hapon.

Patuloy kayang lalaban ang mga iskolar ng bayan?

2 thoughts on “Boykot sa UP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *