Sa pinakauna niyang entry sa Life in Autumn, ipinost ni Mhay ang kanyang tulang nalathala noon sa Philippine Graphic, kasama ang salin ng kaibigan naming si Remir. Narito ang bahagi ng tula at ng isinaling bersyon:

I feel the need to write
with my head
I feel the need to catch
the words that come flying
across the wind
before they leave me
for another drifter

Dumarating ang mga salita
Tulad ng gutom sa umaga,
Hindi matindi sa simula, ngunit
Unti-unting dumadausdos
Sa katinuan hanggang
Maipit na lamang ang sarili
Sa sangandaang sulatin.

Bisitahin natin siya sa http://myla.fil.ph.

Join the Conversation

3 Comments

Post a reply

  1. Pingback: loan calculator
  2. Hi! May I have your email address? I used to be a contributor to tinig.com, and I would just like to ask something from you. Thanks!