Nawala


Specimen of lung tissue affected by SARS

Bomba at SARS

May bombahan sa Iraq, may bombahan sa Pinas. At nakakatakot ang balitang may namatay na sa SARS dito sa Pilipinas.