Nakahiwalay na naman ako sa mundo ngayong araw na ito. Gumising nang tanghali, umupo sa harap ng computer, kumain, nagbasa, kaunting kuwento sa telepono, at hindi lumabas ng aming village. Masakit na naman ang likod ko, pero ayaw pa ring gumana ng “global announcement” sa Tinig.com Forums.