Patakbo siyang lumapit sa may akin habang pinapanood ko ang mga demonstrador. Nahalata niya siguro ang aking camera at Press ID kaya medyo nagpa-cute siya sa tabi ko. Nang tumingin siya sa akin, parang may gusto siyang sabihin. At ang kanyang mensahe’y literal na nabasa ko sa kanyang mukha–sa noo, actually. Hinuli ko ang diwang nais niyang iparating. Basahin din ninyo.

Kasama si Batang Peace sa tinatayang 5,000 mamamayang nagmartsa kahapon sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati upang ipahayag ang pagtutol sa nagaganap digmaang agresyon ng US at mga kaalyado nito laban sa Iraq. Nanawagan din sila ng pagbawi ng suporta ni Gloria Macapagal-Arroyo sa digmaang ito.

Ngunit ang hibik ng sambayan ay hindi pinakikinggan. Ang konsepto ng kapayapaan ng Reynang pinatutungkulan ng mga panawagan ay ang kabalintunaang kahulugan ng kapayapaan ayon sa pananaw ng Amerika sa ilalim ni Dubya. Ganito ang pagsasalarawan isang pintor sa Reynang bingi sa hibik ng kanyang mamamayan:


Ederic Eder

Ederic is a Filipino communications worker in the telecom, media, and technology industry. He writes about K-dramas and Korean celebrities for Hallyudorama.

He used to be a social media manager for news at GMA Network, where he also headed YouScoop, GMA News and Public Affairs’ citizen journalism arm.

He was with Yahoo! Philippines for more than three years before returning to GMA Network, where he was also previously part of the News Research section.

Author posts
Related Posts