Posted inInternet at Teknolohiya

Top 10 Emerging Influential Blogs

Unang isinulat noong Hulyo 22 at binago ngayong ika-30 ng Hulyo, 2007 Hahabol ako sa The Top 10 Emerging Influential Blogs in 2007 ng Digital Filipino ni Janette Toral. Narito na ang kumpletong listahan ko: An Apple a Day Personal blog ni Aileen Apolo ng Google Pilipinas. Ayaw man niyang amining isa na siyang cyberceleb, […]