Gusto mo bang araw-araw ay may bagong text message na madi-display sa website mo? Posible ‘yan. Gamitin mo na lang ang code galing sa OurDailyTxt.com, isa sa mga sites ko.

From <a href="http://www.ourdailytxt.com" target="_blank"> Our Daily Txt </a>
<script src="http://feeds.tinig.com/ourdailytxt?format=sigpro" type="text/javascript" > </script> <noscript> <p> Subscribe to RSS headline updates from: <a href="http://feeds.tinig.com/ourdailytxt"> </a> <br/> Powered by FeedBurner</p> </noscript>

Etong sample:

From Our Daily Txt

 

Comment ka lang dito kapag ginamit mo sa site mo ang code, para mailagay kita sa blogroll ng Our Daily Txt.